Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 241/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”.

Treść zarządzenia, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami, wzór oferty i wzór sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej wiadomości.

Zarządzenie Nr 241/2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór oferty

Wzór sprawozdania