Jest nam miło poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” w kwocie 24 065 złotych. Cały budżet zadania wynosi 28 734,00 zł, z czego 4 669,00 zł to wkład własny MBP. Środki te przekazane zostały Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach dotacji celowej w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Żagań. Tym samym nasz biblioteka znalazła się w gronie 44 beneficjentów w Polsce, którzy otrzymali dofinansowanie!

Nasz projekt nosi nazwę: KSIĄŻKI W KATALOGU ON-LINE BIBLIOTEKI i obejmuje swoim działaniem poprawę standardów funkcjonowania biblioteki poprzez jej wyposażenie
w 6 zestawów komputerowych. Pozwoli to w widoczny sposób usprawnić organizację oraz znacznie przyspieszy proces katalogowania zbiorów, a tym samym skrócić drogę książki od momentu jej zakupu do momentu udostępnienia jej czytelnikom. Biblioteka posiada program biblioteczny PROBLIB. Trwa wprowadzanie zbiorów do bazy danych. Udział w projekcie da nam możliwość znacznego skrócenia czasu całkowitego ukończenia katalogowania zbiorów i rejestracji czytelników.

Zakupione zestawy komputerowe zostaną przeznaczone na potrzeby budowania i obsługi bazy danych, katalogowania zbiorów oraz obsługi czytelników i innych użytkowników biblioteki. Będą one wykorzystywane również przy prowadzeniu szkoleń z zakresu korzystania z katalogu komputerowego biblioteki, udzielaniu indywidualnego instruktażu z zakresu np. przeszukiwania baz innych bibliotek, baz danych, bibliotek cyfrowych, zajęć z dziećmi w okresie wakacji i ferii zimowych (np. Bezpieczeństwo dzieci w sieci), zajęć z seniorami i w wielu innych sytuacjach, w których bibliotekarze służą pomocą w wyszukiwaniu informacji niezbędnych dla użytkowników. W ramach projektu zakupione zostanie również urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do pracy bibliotekarzy w zakresie działalności merytorycznej biblioteki, ale przede wszystkim na potrzeby świadczenia innych usług dla użytkowników: drukowanie, skanowania, kserowania materiałów bibliotecznych.

Koszty zadania obejmują również zakup 6 licencji programu antywirusowego do zakupionych komputerów. Pozwolą one zabezpieczyć komputery, co niewątpliwie przedłuży ich okres użytkowania, a przede wszystkim zabezpieczyć dane przed ich utratą. Projekt daje także możliwość zakupu pakietów aplikacji biurowych do komputerów, co znacznie ułatwi pracę bibliotekarzom.