W piątek 2 grudnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 13 Urzędu Miasta Żagań odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Żagań. – Trzy komisje: budżetu i finansów, gospodarki i oświaty zaopiniują budżet miasta – informuje Grzegorz Kuźniar, przewodniczący komisji gospodarki. – Zapraszamy na posiedzenie.