Dochody Żagania ustalono na prawie 100 mln zł. Radnych i burmistrza Daniela Marchewkę najbardziej cieszy dofinansowanie w wysokości ok. 20 mln zł do najważniejszych inwestycji. Dzięki temu  będzie możliwa m. in. rewitalizacja pałacyku po byłej bibliotece, przy ul. Jana Pawła II oraz pl. gen. Maczka, a także uzbrojenie i drogi w strefie przemysłowej.

Za rekordowym budżetem jednomyślnie głosowało 11 radnych koalicji: Andrzej Chodań, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Grzegorz Kuźniar, Jacek Kwarciński, Ryszard Marchewka, Krzysztof Sieńko, Krzysztof Omieljańczyk, Józef Potyrała, Barłomiej Woś, Wanda Winczaruk i Anieszka Ziętek-Muszyńska. – Jestem im wdzięczny za odpowiedzialne podejście do tematu – zaznaczył burmistrz Daniel Marchewka. – Dzięki nim zostaną wykonane potrzebne mieszkańcom miasta inwestycje.

Opozycja związana z ruchem Perspektywa, której honorowym i najważniejszym członkiem jest starosta Henryk Janowicz, postanowiła nie brać udziału w głosowaniu. – To nasz protest przeciwko budżetowi – stwierdził radny Sebastian Kulesza.

Jego zdaniem głosy radnych opozycyjnych nie zostały w nim uwzględnione. – Posiedzenia komisji były i są jawne – ripostowała Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady. – Każdy radny mógł na nie przyjść i zabierać głos. Nawet jeśli nie jest członkiem danej komisji.

Podczas głosowania w sprawie uchwalenia budżetu 10 radnych nie podniosło rąk ani na tak, ani na nie, ani też nie wstrzymało się od głosu.

W czasie przerwy burmistrz i część radnych udała się do Klubu Wojskowego przy ul. Żarskiej, na jasełka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Pytanie… o ZIT-y

W punkcie poświęconym interpelacjom padło wiele pytań. Radny Sebastian Galasiak stwierdził, że oświetlenie placu Słowiańskiego jest zbyt jaskrawe i bogate, co może utrudniać na przykład wyjazd kierowcom. Powątpiewał, czy świadczy ono o dobrym guście. Burmistrz Daniel Marchewka odpowiedział, że również sam jeździ po placu, a dzięki głosom mieszkańców upewnił się, że iluminacja jest w dobrym guście.

Dariusz Jadach pytał, czy uda się zrealizować zamierzenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i czy mieszkańcy miasta nie będą musieli za to zapłacić?

– Ten, kto napisał panu interpelację nie był zorientowany, że Żagań nie uczestniczy w ZIT-cie – odpowiedział burmistrz. – To program, w którym bierze udział Gorzów i Zielona Góra. Żagań i Żary oraz gminy wiejskie Żagań i Żary uczestniczą w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, który powstał dzięki wspólnej inicjatywie z byłym burmistrzem Żar Wacławem Maciuszonkiem. Dzięki temu udało nam się pozyskać ok. 20 mln zł, a możliwe,  że dofinansowanie będzie jeszcze większe, ponieważ konkursy na cześć projektów jeszcze trwają.

Radny Sebastian Kulesza postulował, żeby wyłączyć sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II. – Już o 6.45 tam się robią korki, bo ludzie z okolic osiedla Łąkowa jadą do pracy – stwierdził.

Burmistrz D. Marchewka odpowiedział, że sygnalizacja nie należy do miasta. A wszyscy kierowcy doskonale wiedzą, że bez regulacji sygnalizacją bardzo trudno włączyć się do ruchu od strony ul. Piłsudskiego, czy Keplera.

Będą drogi i chodniki

Oprócz ważnych inwestycji w rewitalizację pałacyku i pl. gen. Maczka oraz strefę, radni wraz z burmistrzem postanowili przeznaczyć sporo pieniędzy na drogi i chodniki.  Przewidziano m.in. przebudowę wąskiej i niebezpiecznej ul. Sosnowej za 200 tys. zł, budowę chodnika przy ul. Wesołej za 80 tys. zł, opracowanie projektu przebudowy ul. Klonowej, Świerkowej i Sosnowej za 70 tys. zł, projekt i wykonanie parkingu przy ul. Klonowej za 150 tys. zł, pierwszy etap wymiany chodnika przy ul. Libelta za 120 tys. zł, 120 tys. zł na wymianę chodników przy ul. Konopnickiej, 20 tys. zł na opracowanie projektu przebudowy zwężenia jezdni koło poczty, przy ul. Mickiewicza,  50 tys. zł na chodnik przy ul. Okrzei, 55 tys. zł na opracowanie projektu kolejnego etapu przebudowy ul. Żarskiej – od ul. Młynarskiej do ronda, 100 tys. zł na modernizację ulicy Nocznickiego, w rejonie szkoły, 150 tys. zł na wymianę chodników przy ul. Łużyckiej, 100 tys. zł wymiana chodników przy ul. X-lecia, 50 tys. zł modernizację pl. Orląt Lwowskich, 155 tys. zł na modernizację chodnika przy ul. Wodnej (od ul. Dworcowej) do kładki dla pieszych, 140 tys. zł na modernizację ul. Mostowej – koło kąpieliska, 300 tys. zł pochłonie odnowienie chodników przy ul. Pomorskiej. Ponad 2, 6 mln zł mają kosztować nowe ścieżki rowerowe, o ile uda się pozyskać na nie dotację z UE. W sumie na drogi i parkingi miasto wyda ponad 5 mln zł. Po raz pierwszy przewidziano 250 tys. zł rezerwy na inwestycje drogowe.

Jedną z potrzebnych inwestycji będzie m.in. budowa placu zabaw przy PSP nr 1, przy ul. Wojska Polskiego.

Przyszłoroczny budżet będzie wynosił 99.522.690 zł. Za to wydatki 104.329.642 zł.

Za przygotowanie dobrej uchwały budżetowej skarbnik Teresa Łapczyńska otrzymała kwiaty i podziękowania od burmistrza i radnych.