Informujemy, że Zarządzeniem Nr 277/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania w wysokości 294 762,00 zł.

Zarządzenie Nr 277/2016