Miło nam poinformować, że Żagań po raz kolejny uznany został za Samorząd Przyjazny Rodzinie. Tytuł ten przyznano miastu w związku z prowadzoną w 2016 roku kampanią edukacyjną “Postaw na rodzinę”, w ramach której przeprowadzono spotkania na temat profilaktyki uzależnień w szkołach miejskich, łącząc formę warsztatową z zabawą. Materiały na temat uzależnień oraz osoby szkolące w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom obecne były na wszystkich festynach szkolnych i imprezach miejskich. 27 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Burmistrza Daniela Marchewki odbyła się ponadto I Konferencja Profilaktyczna, skierowana do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom uzależnionym i społecznie wykluczonym oraz rodzinom. W Sali Inter spotkali się pracownicy socjalni, pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, policjanci, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy żagańskich instytucji kultury.

Głównym zadaniem przeprowadzonej w 2016 roku kampanii było skupienie się na rozwijaniu u dzieci inteligencji emocjonalnej, dzięki której młodzi ludzie uczą się panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy ktoś proponuje im alkohol lub dopalacze.