Podczas styczniowej (19 stycznia) sesji rady miasta radny Zbigniew Janek zażądał, aby przewodnicząca Wanda Winczaruk zrezygnowała ze swojej funkcji. W jej obronie stanęła grupa radnych.

Z. Janek wytknął przewodniczącej, że w grudniu ub. roku rada miasta nie uchwaliła swojego planu pracy na ten rok. Zarzucił jej brak szacunku dla statutu miasta i regulaminu. Wezwał ją do rezygnacji ze stanowiska, za uchybienia, które wymienił.

To oburzyło część radnych, którzy wskazywali, że w innych samorządach plany są bardzo ogólne, przez co łatwo można je dostosować do zmieniających się potrzeb. Napisali też apel, który wręczyli wszystkim kolegom radnym, również Zbigniewowi Jankowi, podczas lutowej sesji RM (17 lutego).

„My niżej podpisani radni wyrażamy głębokie oburzenie z powodu brutalnych ataków na przewodniczącą Rady Miasta Żagań, panią Wandę Winczaruk, które miały miejsce podczas ostatniej sesji rady, 19 stycznia 2017 r., za strony części radnych opozycji, a w szczególności ze strony radnego Zbigniewa Janka. Pani Wanda Winczaruk jest przewodniczącą całej rady i pełni swoją funkcję w sposób właściwy. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem i niezwykle uczciwą osobą. Bardzo sprawnie organizuje pracę rady oraz sesje. Dziwi nas fakt, że do rezygnacji ze stanowiska wzywa ją radny Zbigniew Janek. Były wiceburmistrz miasta (w latach 1990-94) i burmistrz (w latach 1994-98). Podczas ostatniej kadencji jako radny był osobą, która najczęściej wstrzymywała się od głosu lub nie głosowała. To świadczy o tym, że radny Z. Janek nie chce brać odpowiedzialności za trudne decyzje dotyczące miasta i jego mieszkańców. Tym bardziej nie powinien budować swojego kapitału politycznego na atakowaniu przewodniczącej, która ma siłę, godność, charyzmę i odpowiedzialność, konieczne do należytego sprawowania ważnej funkcji, powierzonej jej przez radę. Żądamy, aby zaprzestał Pan ataków na przewodniczącą Wandę Winczaruk i umożliwił radzie normalną pracę.”

Pod apelem podpisali się: Krzysztof Omieljańczyk, Bartłomiej Woś, Andrzej Chodań, Ryszard Marchewka, Krzysztof Sieńko, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Grzegorz Kuźniar, Agnieszka Ziętek-Muszyńska, Józef Potyrała, Jacek Kwarciński.

– Nie będę komentować tej sprawy – zaznacza przewodnicząca. – Ponieważ mnie dotyczy, nie będę się wypowiadać na ten temat.