W dniach 20-26 lutego 2017 roku obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W związku z tym żagańscy policjanci w siedzibie komendy przy ulicy Nowogródzkiej 1 uruchomili Punkt Konsultacyjny dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Policja podczas „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” współpracowała z takimi instytucjami jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prokuratury, miejskie i gminne komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stowarzyszenia i inne organizacje społeczne.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Materiał nadesłany przez KPP Żagań