W środę (29 marca) radni miejscy spotkali się w trybie nadzwyczajnym. Początkowo sesja zwyczajna była planowana na 31 marca, ale kilka dni wcześniej okazało się, że nową sieć szkół trzeba będzie zatwierdzić wcześniej.

Chodziło o projekt sieci szkół, który został przyjęty na sesji 17 lutego. Następnie był on poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi i zaaprobowany przez kuratorium. Kolejnym krokiem, już po otrzymaniu wszystkich opinii miało się odbyć podjęcie uchwały właściwej. Termin upływał 31 marca, jednak na kilkanaście dni przed zaplanowaną sesją okazało się, że uchwała musi być podjęta wcześniej, tak aby wszystkie procedury z nią związane były zakończone do końca marca.

Zwołanie sesji nadzwyczajnej na 29 marca wywołało niezadowolenie części radnych. – Nie pracujemy przy taśmie produkcyjnej w fabryce śrubek – odpowiedziała Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady. – Życie przynosi nam zwiany przepisów, do których musimy się dostosować. Rada upoważniła mnie do zwoływania sesji nadzwyczajnych, jeśli zajdzie taka konieczność. Podczas kolejnej sesji wrócimy do zwyczajnego toku procedowania.

Radni jednogłośnie przyjęli nową sieć szkół. Będzie się ona pokrywała z obecną siecią szkół podstawowych. Publiczne Gimnazjum nr 1 zostanie wchłonięte przez Publiczną Szkołę nr 7, zaś Publiczne Gimnazjum nr 2 przesz PSP nr 5. Przez najbliższe dwa lata przy tych podstawówkach będą działać oddziały gimnazjalne, aż do ich wygaszenia.

Radni przyjęli również propozycje zmian w budżecie. 35 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę chodnika przy ul. Szkolnej, a także przeznaczyli 12 tys. zł dla Muzeum Obozów Jenieckich na dokończenie remontu wieży ratuszowej.

Dodatkową zmianą było przeznaczenie 85 tys. zł na cały rok na dzierżawę pomieszczenia poczekalni dla podróżnych w A Centrum Żagań, przy ul. Żaganny. – Inwestor na własny koszt wybudował zatokę dla autobusów i postawił wiatę – tłumaczyła skarbnik Teresa Łapczyńska. – Będziemy się starać, aby te koszty były możliwie najmniejsze.

Administratorem poczekalni i przystanku jest Miejski Zakład Komunikacji. Tam też znajduje się kasa biletowa MZK. Do zadań własnych miasta należy prowadzenia szaletów publicznych. W tej chwili znajdują się one przy pl. Wolności, ale zostaną zlikwidowane i szalety publiczne będą w poczekalni. Do tego w poczekalni będzie prawdopodobnie automat z jedzeniem, co też obniży koszty jej utrzymania.

(mt)

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.