W piątek (21 kwietnia) o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców na otwarcie  fontanny na podzamczu Pałacu Książęcego. Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert afrykańskich rytmów „Muzyka Żywiołów”.

W związku z otwarciem fontanny serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie  na najlepsze selfie z fontanną. Wasze zdjęcia(selfie) wysyłajcie na adres rzecznik@um.zagan.pl od 21 kwietnia do 16 czerwca 2017 roku.

Regulamin Konkursu 
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Żagań i spółka Pałac Książęcy w Żaganiu.

Konkurs służy promocji parku książęcego. Ma charakter otwarty, z wyłączeniem pracowników organizatora. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnicy nadsyłają selfie jedynie w postaci cyfrowej. Prosimy o zapisanie ich w postaci cyfrowej .jpg lub .png. Każdy plik ze zdjęciem powinien być podpisany w następujący sposób: imię i nazwisko np. Kowalski_Jan

Do zdjęcia w układzie pionowym lub poziomym należy dołączyć zgodę na jego upublicznienie.

Zdjęcie musi dotrzeć do siedziby organizatora konkursu w terminie od 21.04.2017 do 16.06.2017 do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres rzecznik@um.zagan.pl

Jury powołane przez organizatora przyzna jedną główną nagrodę.
Wyniki zostaną ogłoszone 19.06.2017 na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl

Uczestnicy konkursu potwierdzają, że zdjęcia zostały wykonane przez nich osobiście i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i praw autorskich.

Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie udostępnią w żadnej formie prac zgłoszonych do konkursu osobom trzecim.

Autor  zdjęcia zgłoszonego do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie zdjęcia oraz na reprodukowanie w publikacjach.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz organizatora, bez dodatkowych kosztów z  jego strony, prawa własności zgłoszonych do konkursu prac, bez  ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym do wszelkich form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie oraz formacie.

Zgoda na przeniesienie praw autorskich następuje poprzez zgłoszenie zdjęcia  i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

Uczestnikom konkursu nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem zdjęcia i jej zgłoszeniem do konkursu.

Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie selfie z fontanną w tle dostępny jest na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl