Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Żagań (w poniedziałek 24 kwietnia) zapadły ważne decyzje, dotyczące modernizacji kolejnego odcinka ul. Żarskiej, a także zmian w planie rewitalizacji, które były konieczne, aby rozpocząć odnowę placu generała Maczka i pałacyku po byłej bibliotece, przy ul. Jana Pawła II 7.

Na początku sesji burmistrz Daniel Marchewka uhonorował żagańskiego społecznika Wojciecha Olejarza, prezesa stowarzyszenia Uśmiech Dziecka, za szczególną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta. – Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych odbył się 30 marca w Pałacu Książęcym – przypomniał D. Marchewka. – Zostaliśmy poproszeni przez organizatora, czyli powiat żagański o wytypowanie osoby, która w sposób godny zauważenia działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Wskazaliśmy żagańskiego społecznika Wojciecha Olejarza, jednak w czasie obchodów nie mieliśmy możliwości wręczenia mu nagrody. Z tego powodu postanowiliśmy zaprosić pana Olejarza na sesję i uhonorować. Życzę ci Wojtku, aby dobro, które okazujesz potrzebującym do ciebie wróciło – dodał burmistrz.

  1. Olejarz, nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odpowiedział, że wyróżnienie ze strony miasta ma dla niego szczególne znaczenie. Podziękował też burmistrzowi i przewodniczącej rady za wielką klasę. W imieniu własnym, a także działającego już od 10 lat stowarzyszenia Uśmiech Dziecka i SOSW.

Od ulicy do krzyżówki

Jednym z najważniejszych punktów obrad były zmiany w budżecie. Burmistrz przeprosił radnych, że tuż przed sesją otrzymali zmianę dotyczącą przebudowy kolejnego odcinka ul. Żarskiej. – Taka możliwość otworzyła się dopiero teraz – tłumaczył. – Chodzi o odcinek o długości 260 metrów, od ul. XXX-lecia do skrzyżowania z ul. Piastowską, którego pierwotny zakres prac nie obejmował. Koszt jego modernizacji to 87 tys. zł. Warto podjąć prace teraz, gdy trwa remont Żarskiej, niż później rozpisywać nowy przetarg i rozpoczynać nową inwestycję.

Małgorzata Szymańska-Dereń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania w magistracie wyjaśniła, że następny odcinek ul. Żarskiej, od skrzyżowania z ul. Młynarską do ronda jeszcze w tym roku zyska kompleksowy projekt przebudowy. – Rozmawialiśmy z wieloma wykonawcami na temat możliwości doraźnego poprawienia stanu ulicy, jednak okazało się, że nie dają oni gwarancji na efekty prac. Ta część pokryta jest kostką granitową i nawierzchnia bitumiczną, która rozpływa się na boki. Położenie kolejnej warstwy mija się z celem. Do tego problemy sprawia most, znajdujący się w ciągu drogi. Wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić ten odcinek solidnie i kompleksowo, z przebudową chodników i oświetlenia.

PSZOK z zastrzeżeniami

Podczas sesji radni wyrażali zastrzeżenia dotyczące regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – Trzeba go uchwalić, aby mieszkańcy miasta nie musieli płacić za śmieci przywożone z innych gmin – wyjaśnił burmistrz.

Wątpliwości dotyczyły zakazu wjazdu na teren PSZOK bez zgody pracownika. Chodziło o to, że mogły się robić korki przy wjeździe do punktu przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Ostatecznie na wniosek komisji gospodarki sporny zapis został zmieniony. Teraz dotyczy on zakazu składowania odpadów na terenie PSZOK bez zgody pracownika. Czyli można wjechać, ale nie wolno niczego zostawić bez pozwolenia.

Czynsze komunalne w górę, woda i ścieki bez zmian

Bogda Fryze, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tłumaczył, że podwyżka czynszów bazowych wynika z planu gospodarowania zasobami komunalnymi, który został przyjęty przez radę kilka lat temu. Do tej pory maksymalna stawka bazowa wynosiła 5,25 zł – tłumaczył radnym. – Teraz będzie to 5,52 zł. Jednak dotyczy ona tylko mieszkań w pełnym standardzie, czyli z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą. A takich w mieście jest niewiele. Średnia stawka wynosi faktycznie 4,05 zł w mieszkaniach komunalnych, zaś w socjalnych 1,05 zł. Ściągalność czynszów w lokalach komunalnych wynosi ok. 70 proc., zaś w socjalnych mniej niż 50 proc.

Większość mieszkań komunalnych jest w budynkach należących do wspólnot. Koszty zarządu, które rocznie płaci ZGM do wspólnot to 625 tys. zł, 1,203 mln zł dopłaca do funduszy remontowych. W budynkach, które w całości należą do miasta, a takich jest niewiele, wszystkie koszty spadają na zakład.

Jeśli chodzi o opłaty za wodę i ścieki, to na wniosek Żagańskich Wodociągów i kanalizacji pozostają one bez zmian i obowiązują na dotychczasowym poziomie.

Co z Tartakową, rybami i dzikami?

Radni pytali burmistrza między innymi, co dalej w sprawie prywatnego wysypiska śmieci przy ul. Tartakowej?

– Do tej pory nie zostaliśmy prawidłowo powiadomieni o cofnięciu zgody przez starostwo na składowanie odpadów przy Tartakowej – odpowiedział burmistrz. – Gdyby nie miasto, to do tej pory wiele instytucji nie wiedziałoby o sprawie. Przygotowujemy decyzję administracyjną wobec właściciela i będziemy egzekwować od niego wywiezienie śmieci. Burmistrz z całą pewnością nie pozostawi mieszkańców samym sobie i nie dopuści do tego, żeby to miasto zapłaciło za ich wywiezienie.

Ze strony radnych padło pytanie dotyczące budowy przepływki dla ryb na Grajówce przez elektrownię wodną. Po ostatni spuszczeniu wody ze stawów na Gryżycach padło mnóstwo ryb. – Sam jestem wędkarzem i ta sprawa jest dla mnie ważna – zaznaczył burmistrz. Będziemy monitować, aby ta sprawa została załatwiona. Jeśli chodzi o dziki, które nie boją się ludzi i podchodzą pod domostwa, to załatwienie problemu leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ale również miasto będzie się zastanawiać na jej efektywnym załatwieniem.

Jak nazwać ulice?

Podczas sesji padło również pytanie dotyczące dekomunizacji ulic. Termin podjęcia stosownych uchwał upływa we wrześniu. – Na szczęście nie mamy zbyt wiele takich ulic – stwierdził D. Marchewka. – Zwróciliśmy się do Instytutu Pamięci Narodowej i czekamy na odpowiedź.

W kuluarach ciekawą propozycje zaprezentowała radna Krystyna Hucał. – Według mnie najlepszą nazwą dla osiedla XXX-lecia będzie osiedle „Na górce” – powiedziała. – To nazwa potoczna, która jest znana wszystkim mieszkańcom miasta. Temat podchwycił burmistrz, który zaznaczył, że to świetny pomysł.

(mt)

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.