Informujemy, że w ramach prowadzonych robót związanych z remontem nawierzchni chodników przy ulicy Pomorskiej na odcinku od ulicy Keplera do ulicy Jana Pawła II,  wykonane zostaną prace związane z modernizacją oświetlenia drogowego w/w ulicy. Zakres planowanych robót obejmuje demontaż istniejącego oświetlenia oraz montaż nowych słupów wraz z oprawami typu LED. Prace związane z demontażem istniejących słupów oświetleniowych należy wykonać przed położeniem nowej nawierzchni chodników, w związku z czym powyższy odcinek ulicy Pomorskiej na czas prowadzenia prac energetycznych zostanie pozbawiony oświetlenia drogowego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.