Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (t.j. Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące naboru oraz dokumentacji wymaganej od kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych znajdą Państwo poniżej.

OGŁOSZENIE na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu

ZARZĄDZENIE Nr  115/2017

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu

ZARZĄDZENIE Nr 116/2017

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

ZARZĄDZENIE Nr  117/2017