W treści informacji na temat przekazania karetek dla pogotowia opublikowanej na stronie www.urzadmiasta.zagan.pl jest wyraźne wskazanie, że sprzęty są darem społeczeństwa powiatu żagańskiego. Lokalna zastosowała dezinformację, czyli celowe przekazanie fałszywej informacji, mającej wprowadzić odbiorców w błąd.

Po raz kolejny Lokalna bez zgody właściciela portalu przywłaszczyła sobie zdjęcie ze strony internetowej, w poważny sposób naruszając prawa autorskie. Zdjęcie owo zostało następnie sprzedane wraz z całym nakładem Lokalnej.

To działalność nie tylko niezgodna z prawem, ale również nieetyczna wobec Czytelników Lokalnej, którzy musieli zapłacić za egzemplarz gazety, aby obejrzeć materiały publikowane na bezpłatnym portalu www.urzadmiasta.zagan.pl

Po raz kolejny wzywamy wydawcę i redaktora naczelnego Lokalnej do zaprzestania nagannych i niezgodnych z prawem praktyk.