Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2017 Burmistrza Miasta Żagań z 2 czerwca 2017 r. został zakończony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.” Zadanie będą realizować poniższe podmioty:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Kwota przyznana

1.

 

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze

14.603,94 zł

2.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Żagań ZHP

 32.300 zł

 

RAZEM:

 46.903,94 zł