Pomimo sytuacji, która miała miejsce 5 lipca w trakcie XL sesji, zgodnie ze złożoną przez Burmistrza Daniela Marchewki deklaracją, doszło dzisiaj do podjęcia kluczowych dla miasta uchwał. Przypomnijmy, że na ubiegłej sesji nadzwyczajnej część radnych opuściła salę narad, uniemożliwiając dalszą pracę rady. Padło wówczas zapewnienie, że mimo przeszkód dojdzie do niezwłocznego zwołania sesji nadzwyczajnej i podjęcia kluczowych dla Żagania uchwał (o wydarzeniach z poprzedniej sesji przeczytają Państwo tutaj).

7 lipca 2017 roku o godzinie 16.00 rozpoczęły się obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Żagań, na którą przybyli radni przebywający na urlopach lub poza granicami kraju. Wszystko po to, aby spełnić obietnicę złożoną mieszkańcom dwa dni temu oraz w celu podjęcia strategicznych dla żagańskich inwestycji uchwał. W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych (9 było nieobecnych, w tym 4 usprawiedliwionych). W sesji z ramienia opozycji uczestniczył radny Zbigniew Janek, który wstrzymał się od głosu, a następnie był przeciw. Radni głosujący za to Krystyna Hucał, Krzysztof Omieljańczyk, Ryszard Marchewka, Józef Potyrała, Grzegorz Kuźniar, Bartłomiej Woś, Jacek Kwarciński, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Andrzej Chodań, Wanda Winczaruk, Krzysztof Sieńko.

Zabierając głos Burmistrz Daniel Marchewka podkreślił, iż najważniejsze jest to, że udało się dotrzymać słowa. Uspokoił zgłaszane przez radnego Zbigniewa Janka obawy o bezpieczeństwo obszarów włączonych do strefy przemysłowej i zapewnił, że wszelkie aspekty były analizowane na etapie przygotowania projektów i ocenione zostały pozytywnie przez specjalistów.

Bardzo, z całego serca chciałbym podziękować Wam za przybycie. Szczególnie tej jedenastce. Wyrazy nadzwyczajnego uznania składam Jackowi Kwarcińskiemu, który przyjechał specjalnie z Belgii (około 1000 kilometrów) na kilkanaście minut, aby podjąć ważne dla miasta uchwały i jeszcze dziś tam wraca – podkreślił burmistrz. – Podobnie Bartłomiej Woś, który przybył z odległej części Polski, by wziąć udział w głosowaniu.

Na zakończenie radny Bartłomiej Woś wezwał radnego Cypriana Maszlonga, aby ten podał się do dymisji za umyślne opuszczenie obrad poprzedniej sesji, będąc wiceprzewodniczącym rady. Zapowiedział osobiste złożenie wniosku na kolejnej sesji, jeśli wspomniany radny sam tego nie uczyni.

Dzięki podjętym dzisiaj uchwałom, decyzją Rady Miasta Żagań, zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

  • zrealizować projekt utworzenia Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ramach ŻŻOF,

  • zrewitalizować zabytkowy pałacyk przy ulicy Jana Pawła II 7,

  • zrealizować kompleksowy program komunikacyjny w ramach ŻŻOF,

  • wesprzeć ŻTBS Sp. z o.o. podwyższeniem kapitału zakładowego, w ramach którego wybudowany zostanie kolejny budynek mieszkalny,

  • przekazać deklarowaną pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego, dzięki której przeprowadzony zostanie remont chodnika na ulicy Jana Pawła II,

  • wykonać planowane inwestycje drogowe zaplanowane w 2017 roku (m.in. na ulicy Łużyckiej i Sosnowej).