Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły dowiedzieć się o możliwościach wsparcia w obecnej perspektywie finansowej. Na spotkanie eksperci PARP zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Więcej informacji na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/spotkania-dla-przedsiebiorcow