Do końca maja przyszłego roku mają się zakończyć prace przy uzbrojeniu terenu strefy przemysłowej przy ul. Asnyka. Dwie firmy kupiły już na niej działki.

Jednym z zakładów, który zamierza się rozwijać w oparciu o strefę jest lokalna firma, działająca w Żaganiu od wielu lat. Drugą jest nowa spółka Galvanica. – Mamy przygotowaną kompleksową ofertę kolejnych działek dla przedsiębiorców – zaznacza Anna Paluszczyszyn, zajmująca się obsługą przedsiębiorców.

Prace przy uzbrojeniu terenu wykonuje żagańsko-żarska firma Tandem, która wygrała przetarg, pokonując siedmiu konkurentów. Roboty mają się zakończyć do 31 maja 2018 roku.

Przypomnijmy, że wartość przedsięwzięcia to blisko 12 mln zł. Zakres prac obejmuje między innymi wszystkie roboty związane z budową i naprawą dróg, wodociągu i kanalizacji, w tym deszczowej, a także budowę sieci energetycznej i oświetlenia strefy. Łącznie powstanie ok. 2 km dróg, skrzyżowania i zjazdy. – Uzbrojenie strefy to kluczowa inwestycja, przygotowująca infrastrukturalne zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości w Żaganiu – podkreślił burmistrz Daniel Marchewka. – Zakres prac daje podstawy do optymizmu w pozyskiwaniu inwestorów. Mamy wiele zapytań  i z pewnością finał tego przedsięwzięcia zaowocuje w postaci nowych przedsięwzięć gospodarczych.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach dofinansowania uzbrojenia i budowy dróg w strefach przemysłowych Żar, Żagania oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Całkowita wartość projektu to 26.110.716 zł. Kwota dofinansowania to 20.250.759 zł, czyli 85 proc. wartości całego projektu. Żagańsko-Żarski Obszar Funkcjonalny powstał w 2014 roku z inicjatywy burmistrzów Żagania D. Marchewki i ówczesnego burmistrza Żar Wacława Maciuszonka. Obejmuje miasta Żary i Żagań, a także gminy wiejskie Żary i Żagań. Dofinansowany projekt przewiduje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych na terenie czterech gmin. Fragmentu „Lotniska” w Żarach o powierzchni 5,7962 ha, strefy przemysłowej przy ul. Asnyka w Żaganiu o powierzchni 10,3382 ha, strefy w Kadłubi (gm. Żary) o powierzchni 15,6979 ha oraz strefy w Tomaszowie (gm. Żagań) o powierzchni 36,0297 ha. Projekt obejmuje dodatkowo promocję podstref.

Żagań zyskał na strefę przy ul. Asnyka aż 11 mln zł dofinansowania, a cały projekt naszej strefy jest wart ok. 13,5 mln zł.

(mt)

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.

Fot. Adam Żyworonek

Prace w strefie przemysłowej przy ul. Asnyka mają się zakończyć do 31 maja 2018 roku. Obecnie trwa budowa koło zakładu Kietzmann Coatings sp. z o.o.