Podczas nadzwyczajnej sesji (w czwartek 31 sierpnia) radni miejscy podjęli uchwały przekształcające sześcioletnie szkoły podstawowe w ośmioletnie, a także podjęli decyzję o nadaniu nowych nazw ulic w mieście, wskazanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wszystkie nowe podstawówki zachowały swoje dotychczasowe obwody szkolne, zaś większość ma tych samych patronów. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy została przekształcona w ośmiolatkę. Placówka ma tego samego patrona i obwód szkolny. Oprócz niej imię i patrona zachowały: PSP nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, PSP nr 3 im. Jana Pawła II, PSP 4 im. Ofiar Stalagu VIIIC.

Dotychczasowe zespoły szkół zostały przekształcone w szkoły podstawowe. PSP nr 5 zachowała swojego patrona, 1 Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka. Nie ma już gimnazjum, w związku z tym nie ma też patrona J. Keplera.

Szkoła Podstawowa nr 7 nosiła imię II Armii Wojska Polskiego i przyjęła imię Doroty księżnej żagańskiej, która do tej pory była patronką gimnazjum. Zmiany zostały podjęte jednogłośnie. Zmieniono również zasady przyznawania stypendiów dla uczniów, dostosowując je do zmian szkół w ośmioletnie.

Na sesji było 18 radnych. – Trzech usprawiedliwiło swoją nieobecność – zaznaczyła Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady.

Ulice po konsultacjach

Większe kontrowersje wśród radnych wzbudziły zaproponowane w ankiecie propozycje mieszkańców miasta. – Zebrane wskazania mają charakter opinii – podkreślił burmistrz Daniel Marchewka. – Jednak decyzja należy do radnych. Propozycje mogą być wzięte pod uwagę lub nie.

– Z ankiety wynika, że mieszkańcy miasta są już zmęczeni polityką i nie chcą nazw ulic związanych z postaciami historycznymi – dodała W. Winczaruk. – Wskazane przez nich nazwy są neutralne.

W ankiecie przeprowadzonej przez miasto zostały zebrane nazwy najczęściej wskazywane przez ludzi. Ulica Małgorzaty Fornalskiej zyskała dwie propozycje. Najwięcej głosów miała zmiana na ul. Malinową, jednak radni uwzględnili głos mieszkańców tej ulicy. – Tam jest tylko 14 domów – tłumaczył radny Krzysztof Omieljańczyk. – Wszyscy chcieli przywrócenia dawnej nazwy ul. Świętej Barbary.

Radni postanowili przychylić się do ich petycji.

Radny Sebastian Kulesza złożył wniosek o zmianę nazwy ulicy Mariana Buczka na rotmistrza Pileckiego, chociaż ankietowani wskazali, że chcą, aby zyskała nazwę Lubuska. – Konsultowałem się z mieszkańcami ulicy i Lubuska była ich pomysłem – odpowiedział radny Grzegorz Kuźniar. Ostatecznie propozycja S. Kuleszy przepadła.

Bez większych dyskusji zmieniono nazwę ulicy Pawła Findera na Jarzębinową, X-lecia na Skarbową, Marcelego Nowotki na Parkową i Pstrowskiego na Włókniarzy.

Jeśli chodzi o ul. II Armii Wojska Polskiego, to najwięcej głosów zyskała propozycja zmiany na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, jednak radny Ryszard Marchewka złożył wniosek, aby przyjąć nazwę Ratuszowa, chociaż ta propozycja zyskała trochę mniej głosów. Wsparł go burmistrz D. Marchewka, który wspomniał, że wychował się przy II Armii Wojska Polskiego, a nazwa ta zawsze sprawiała problemy. Ostatecznie radni przyjęli propozycję R. Marchewki.

Na wniosek radnej Krystyny Hucał ulica Osiedle XXX-lecia zyskała nazwę Osiedle na górce.

Część radnych opozycji upierała się przy propozycjach związanych z postaciami historycznymi. Dyskusję podsumował Andrzej Chodań, wiceprzewodniczący. – Jestem historykiem z wykształcenia – podkreślił. – Bardzo się cieszę, że mieszkam przy ul. Wesołej i bardzo proszę, żebyście nie zmieniali tej nazwy.

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie

Na wniosek radnego G. Kuźniara rada podjęła decyzję o zawieszeniu budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Chodziło o to, że 2018 jest rokiem wyborczym, a tak ważny element samorządności mógłby stać się elementem walki wyborczej.

Najważniejszymi zmianami w budżecie było wprowadzenie ok. 170 tys. zł na ten rok, na realizację nowego projektu „Cyfrowa Przygoda”, który będzie realizowany w SP 4, 5 i 7, a także dodatkowe 100 tys. zł dla niepublicznych przedszkoli w ramach dotacji podmiotowych. Niepubliczne przedszkola i szkoła dostały też większe środki na dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Nowe nazwy ulic

Małgorzaty Fornalskiej – Świętej Barbary

X-lecia – Skarbowa

Osiedle XXX-lecia – Osiedle na górce

Mariana Buczka – Lubuska

Marcelego Nowotki – Parkowa

II Armii Wojska Polskiego – Ratuszowa

Pawła Findera – Jarzębinowa

Wincentego Pstrowskiego – Włókniarzy

(mt)

Fot. Adam Żyworonek

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.

Radni podjęli decyzje o zmianach szkół w ośmiolatki i zmianach nazw ulic.