Pytanie nadesłane przez dziennikarza “Regionalnej”, Piotra Piotrowskiego 16 października 2017 roku:

  1. Witam, proszę o udzielenie informacji, które z poniższych zadań uda się zrealizować jeszcze w tym roku a które zostaną przełożone na kolejny rok budżetowy?
  2. Jakie są powody przesunięcia części inwestycji na kolejny rok budżetowy?

1.Przebudowa parkingu przy ul. Klonowej – 150 tys. zł 2.Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Łużyckiej – 150 tys. zł 3.Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Libelta – 120 tys. zł 4.Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Konopnickiej – 120 tys. zł 5.modernizacja ul. Nocznickiego (w rejonie szkoły) – 100 tys. zł 6.Wymiana nawierzchni chodników przy ul. X-lecia PRL-u – 100 tys. zł 7.Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Okrzei – 50 tys. zł 8.Modernizacja Placu Orląt Lwowskich wraz z oświetleniem – 50 tys. zł 9.Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej – 9,2 mln  zł 10.Budowa ścieżek rowerowych – 2,6 mln zł


W odpowiedzi na zadane pytania przesyłam podsumowanie prowadzonych inwestycji:

1.Klonowa- zadanie realizowane w formule “zaprojektuj i wybuduj”- część projektowa dobiega końca, natomiast termin realizacji zadania to 30.11.2017roku.

2. Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Łużyckiej- ogłoszony przetarg – 23.10.2017 roku nastąpi otwarcie ofert.

3.Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Libelta – opracowywany projekt umowy – wykonawca MPOiRD.

4. Konopnickiej – wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, który nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

5. Nocznickiego- opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa- termin do 15.12.2017 r.

6. Chodnika X-lecia – chodniki odebrane 31.08.2017r.

7. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Okrzei- podpisana umowa z wykonawcą. Prace planowane są do 15.12.2017 roku.

8. Plac. Orląt Lwowskich- dokumentacja – do 30 listopada 2017 r.

9.Utworzenie Żagańsko- Żarskiej Strefy Gospodarczej – inwestycja wieloletnia – w formule zaprojektuj i wybuduj do 31.05.2018 roku – obecnie trwają prace projektowe.

  1. Budowa ścieżek rowerowych- złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie – wyniki będą na początku listopada.

Reasumując – obecnie trwają prace w ramach wielu z wymienionych zadań, zatem za wcześnie, aby mówić o “przekładaniu” czegokolwiek na kolejny rok.