W piątek 27 października o godz. 10.00 w sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego rozpocznie się sesja Rady Miasta Żagań. W porządku obrad jest między innymi nadanie imienia Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie
miejskim.