Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Żagań (27 października 2017 r.) radni wysłuchali między innymi sprawozdań prezesów miejskich spółek z działalności za ubiegły rok. Podjęli również uchwały, m.in. w sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy.

Sytuację spółki Pałac Książęcy omówił prezes Paweł Lóssa. Do dzisiaj spłaca ona kredyt zaciągnięty na budowę kompleksu Arena, a oprócz tego ponosi bieżące koszty utrzymania pałacu, Areny i innych obiektów. – Z krytej pływalni codziennie korzysta ok. 300 osób – zaznaczył burmistrz Daniel Marchewka. – Musimy się liczyć z tym, że musimy do niej dokładać. Takie były założenia już przy tworzeniu studium wykonalności obiektu. Do spłaty kredytów przyczyniają się mieszkańcy Żagania, zaś korzystają również mieszkańcy innych miejscowości.

Sprawozdanie złożył również Piotr Kowalski, prezes Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Dariusz Frejman, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. ŻTBS szykuje się do budowy kolejnego bloku mieszkalnego, a rok kończy z nadwyżką. Natomiast MZK odnotował straty, których powody wyjaśnił prezes. Jednym z nich są m.in. odejścia pracowników na emeryturę i konieczność wypłacenia im należnych odpraw.

Na sesję wpłynął apel mieszkańców osiedla Karliki, dotyczący fatalnego stanu ich drogi. Mieszkańców reprezentował obecny na sesji Mirosław Michałowicz, który wskazywał, że nikt nie dba o ich trasę łączącą z miastem, ani też jej nie odśnieża. Droga należy do Lasów Państwowych.

– Widzę rozwiązanie tego problemu – odpowiedział burmistrz. – Proponuję zwołanie posiedzenia komisji gospodarki w tej sprawie i zaproszenie na nie przedstawicieli Lasów Państwowych. Możemy przejąć drogę, ale LP powinny ją wyremontować. Wówczas miasto przejmie na siebie wszystkie koszty związane z jej utrzymaniem.

Radni podjęli też uchwałę dotyczącą nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej. W poniedziałek 13 listopada książnica uroczyście przyjmie imię Papuszy. Bronisława Wajs jest najbardziej znaną romską poetką. Po latach wędrówek z taborem zamieszkała w 1950 r. w Żaganiu przy ul. Różanej. Tutaj jej twórczość odkrył Jerzy Ficowski.

Nadanie imienia bibliotece było również okazją do ujednolicenia statusu instytucji, o czym mówiła podczas sesji Magdalena Śliwak, dyrektor MBP.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

Podczas sesji radni wysłuchali m.in. sprawozdań prezesów spółek i podjęli szereg uchwał.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.