Informujemy, że 25 stycznia 2018 roku w godzinach 7:30 – 15:30 w 34 BKPanc. organizowane będą ćwiczebne alarmy o skażeniach ogłaszane poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania.