Uczniowie żagańskiej „piątki” i „siódemki” wzięli udział w pierwszej edycji warsztatów eksperymentalno-doświadczalnych pod hasłem „Chemia w małej skali”.

Uczniowie klas gimnazjalnych PSP nr 5 i 7, którzy są uczestnikami projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, wzięli udział w pierwszej edycji warsztatów doświadczalno–eksperymentalnych. Zakładały one samodzielne eksperymentowanie uczniów pod czujnym okiem specjalistów z toruńskiego Ośrodka „Centrum Chemii w Małej Skali”, którzy jako jedyni w Polsce oferują tak nowoczesne i ciekawe podejście do jakże trudnego tematu, jakim jest chemia. Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z wykorzystaniem metody eksperymentu i zabawy w procesie nauczania. Organizator czuwał, aby zabawa i atrakcyjne podejście do tematu pozwoliły na osiągnięcie celu dydaktycznego, którym było przede wszystkim:

  • nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym – dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu,
  • połączenie teorii z praktyką (doświadczeniem chemicznym i przyrodniczym),
  • nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków),
  • zwiększenie zdolności manipulacyjnych.

Wsłuchując się w opinie uczniów i nauczycieli cel został osiągnięty a merytoryczne i jednocześnie bardzo humorystyczne podejście prowadzących pozostaną na długo w pamięci młodzieży. Czekamy z niecierpliwością na kolejne zajęcia i jeszcze więcej wrażeń.

Warsztaty są elementem projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.