12 czerwca 2018 roku do mieszkańców Żagania dotarła informacja o śmierci wieloletniego przewodnika duchowego naszej społeczności, księdza kanonika Władysława Kulki. Emerytowany proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu odszedł w wieku 72 lat. Przez ponad 30 lat pełnił posługę duszpasterską w Żaganiu. To w naszym mieście odbędzie się również ostatnie pożegnanie proboszcza.  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 15 czerwca.

Ksiądz Władysław Kulka po święceniach podjął pracę duszpasterską w diecezji tarnowskiej do 1977 r. (Stary Sącz i Dębica), a następnie w diecezji gorzowskiej i zielonogórsko-gorzowskiej w następujących parafiach:

  • od 01.07.1977 r. do 30.06.1981 r. – wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu,
  • od 01.07.1981 r. do 30.06.1982 r. – wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp.,
  • od 01.07.1982 r. do 30.07.1994 r. – proboszcz parafii pw. św. Józefa w Żaganiu,
  • od 01.08.1994 r. do 30.07.2012 r. – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

Inkardynowany do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w dniu 26 sierpnia 1994 r.

Pełnił ponadto funkcje wicedziekana i dziekana Dekanatu Żagań. W dniu 27 czerwca 2001 r. otrzymał godność kanonika R.M. Od 1 sierpnia 2012 r. rezydent parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

Mieszkańcy Żagania wspominają księdza Władysława z ogromnym szacunkiem – Wspaniały Człowiek, Duszpasterz o ogromnej wiedzy historycznej!Niech Spoczywa w Spokoju!Mój spowiednik!; To jest bardzo przykra wiadomość. Nigdy nie zapomnę wspaniałych kazań ks. Władysława, jego mądrości teologicznej, która dawała nadzieje… Wspaniały człowiek, wspaniały ksiądz…

Informacje pochodzą z Gościa Niedzielnego

Foto: Jan Mazur