9 czerwca zakończyła się w Żaganiu III Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, podczas której prelegenci zaprezentowali najnowsze modele i standardy leczenia i opieki psychospołecznej nad pacjentami z chorobą nowotworową. Program obejmował również część warsztatową, która była realizowana 8 czerwca i podczas której uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznać się z różnymi technikami redukcji stresu nie tylko związanego z chorobą. Warsztaty i konferencję zaszczyciło swą obecnością 19 wykładowców, m.in. dr Mariusz Wirga – psychoonkolog i psychiatra z USA, zaś odbiorcami były osoby nie tylko z Żagania i okolicznych miejscowości, ale również osoby z różnych stron Polski. Po konferencji odbyły się 5-dniowe warsztaty terapeutyczne, które wraz z zespołem poprowadził zagraniczny gość. Uczestnikami byli pacjenci onkologiczni i ich najbliżsi. Dzięki życzliwości władz Żagania wydarzenia takiej rangi mogą być realizowane w naszym mieście. Wsparcie finansowe realizatorzy, czyli NZOZ Ośrodek Terapeutyczny Profil I Fundacja Simontonowska otrzymali od współpracujących urzędów lokalnych (www.konferencja-zagan.pl )

Materiał nadesłany przez Ośrodek