Informujemy, iż w dniach 03.10.2018 r. – 09.10.2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr LVII/35/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim, odbędą się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań.

 

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, bądź ustnie do protokołu w Referacie Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 

    1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.10.2018 r.

    2. Termin zakończenia konsultacji: 09.10.2018 r.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

PROJEKT UCHWAŁY: STR 1, STR 2, STR 3.