Informujemy, że Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

Szczegóły otwartego konkursu ofert znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 292/2018

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania