Informujemy, że w dniach od 4 do 10 stycznia 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne w związku z projektem uchwały o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Szczegóły dotyczące prowadzonych konsultacji znajdują się w Zarządzeniu nr 3/2019 Burmistrza Miasta Żagań. Publikujemy również formularz konsultacji.

Uchwała – zmiana programu współpracy