7 lutego 2019 roku Urząd Miasta Żagań odwiedził Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa. W trakcie pierwszego spotkania z Burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem oraz Zastępcą Burmistrza Sebastianem Kuleszą rozmawiano o nadchodzących zmianach w systemie oświaty wynikających z wygaszania gimnazjów. Jacek Kurzępa, jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zachęcał również do utworzenia młodzieżowej rady w Żaganiu. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem włodarzy miasta.

W trakcie pierwszego spotkania rozmawiano o założeniach i możliwościach programu “Niepodległa”, którego projekty realizowane będą do 2021 roku, a którego koordynacją zajmuje się m.in. nasz dzisiejszy gość. W spotkaniu uczestniczył również radny powiatu żagańskiego pan Piotr Kowalski.

Dziękujemy za wizytę w Żaganiu.