Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. wprowadza zdalny odczyt wodomierzy, czyli system radiowego odczytu zużycia wody z wodomierzy zamontowanych u odbiorców. Dzięki instalacji nakładek sygnał wysyłany do modułu inkasenckiego umożliwi automatyczny, bezprzewodowy odczyt stanu wodomierza bez konieczności wizyt u Klienta.

KOGO DOTYCZY?

System dotyczy wszystkich odbiorców wody dostarczanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu, u których jest zamontowany wodomierz główny.

MONTAŻ

Montażu dokonywać będą instalatorzy firmy zewnętrznej (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażeni w wiarygodne identyfikatory ze zdjęciem.

TERMIN

LUTY 2019 – MARZEC 2020

W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nakładki do odczytu radiowego u odbiorców, którym w latach 2016-2018 zostały wymienione wodomierze główne.

Informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać od poniedziałku do piątku:

  • w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem 68 477 78 88,
  • w godzinach od 15.00 do 19.00 pod numerem 607 843 416.