Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał dziś symbolicznie plac generała Maczka dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gen. dyw. Stanisławowi Czosnkowi. Oddając zrewitalizowany teren pod opiekę wojska burmistrz podkreślił, iż obecny stan tego miejsca zawdzięczamy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i realizacji projektu rewitalizacji. Plac oddajemy zatem w doskonałym stanie. Generał dywizji Stanisław Czosnek otrzymując do dyspozycji teren przyznał, że takie miejsce było szalenie potrzebne, natomiast sam plac jest od lat mocno związany z Czarną Dywizją, o czym najdobitniej świadczy monument upamiętniający 1. Dywizję Pancerną oraz 1 Drezdeński Korpus Pancerny, czyli dwie formacje, których tradycje kultywuje nasza dywizja. Miejsce to bowiem od wielu lat udowadnia, jak silna pozostaje w Żaganiu współpraca wojska z władzami miasta. Dzisiejsze wydarzenie, choć symboliczne, potwierdza ową chęć wspólnego udziału w życiu Żagania.

12 lutego 2019 roku symbolicznej ceremonii przekazania miejskiego placu Generała Maczka dowódcy Czarnej Dywizji przyglądała się młodzież z klas mundurowych, generał broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, starosta Henryk Janowicz oraz radni miejscy. Oddano również hołd żołnierzom obu formacji upamiętnionych na monumencie znajdującym się przy Placu Generała Maczka w Żaganiu.