Na zakończenie dnia pączki od najlepszego Piekarza Roku 2016, Pawła Gizy, w ramach współpracy miasta z przedsiębiorcami i wojskiem trafiły do dowódcy Czarnej Dywizji, generała dywizji Stanisława Czosnka. Pączki trafiły do jednostki w asyście burmistrza Andrzeja Katarzyńca. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza udał się ze słodkim poczęstunkiem do żagańskich policjantów oraz strażaków. Mamy nadzieję,  że wszystkie zjedzone wczoraj przez Was pączki były równie pyszne, jak te żagańskie.