Nowa uchwała o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam będzie  obowiązywał w Żaganiu od 24 kwietnia 2019 roku. Obowiązująca uchwała wprowadzona została w roku 2007, a jej zapisy w praktyce nie odnosiły się do wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji.

Ważną zmianę stanowi wydłużenie okresu preferencyjnej stawki za zajęcie chodnika lub pobocza pod potrzeby związane z modernizacją lub remontem elewacji, okien, pracami dekarsko-blacharskimi istniejących budynków oraz pod elementy niezbędne do prowadzenia budowy nowych budynków itp. do 60 dni (do tej pory okres ten wynosił 30 dni). W tym wydłużonym okresie opłata wynosiła będzie 0,10 zł dziennie za 1 m². Powyżej 60 dni stawka opłaty wyniesie 1 zł dziennie za 1 m² (dotychczas 5 zł).

Dodatkowo wprowadzone zostaną bardzo niskie stawki za trwałe zajęcie pasa drogowego na elementy obiektów budowlanych (zadaszenia, balkony, wykusze, docieplenia elewacji). Jest to 0,01 zł (czyli 1 grosz) dziennie za 1 m². Dotychczas stawka ta wynosiła 5 zł.

Nowością będzie także możliwość wprowadzenia zastrzeżonych miejsc postojowych (z wyłączeniem Strefy Płatnego Parkowania), dla których zaproponowano stawkę 0,50 zł dziennie za 1 m². Uzupełniająco należy wskazać, że takie miejsca zastrzeżone tzw. koperty muszą zostać wprowadzone przez zainteresowane osoby zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i ustawą o drogach publicznych. Więcej informacji na temat możliwości wprowadzenia zastrzeżonych miejsc postojowych uzyskać można w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego pod numer 68 4771048.