Uzyskaliśmy zgodę na podjęcie prac związanych z zasypaniem obu dziur – na placu Klasztornym oraz przy targowisku na ulicy Rybackiej. Cała procedura trwała tak długo z uwagi na konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań georadarowych, które pozwoliły wykluczyć ewentualnie istniejące zagrożenia związane z niestabilnym podłożem. Po otrzymaniu wyników wystąpiono do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie pozwoleń na zasypanie powstałych zapadlisk. Czas oczekiwania na te pozwolenia sprawił, iż nie można było podjąć prac wcześniej. W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczęliśmy wypełnianie i utwardzanie otworów. Prace te prowadzi ŻWiK sp. z o.o. Nową nawierzchnię położy następnie MPOiRD. Mamy nadzieję, że do końca tygodnia obie przestrzenie będą ponownie bezpieczne i włączone do ruchu.