7 maja 2019 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z generałem broni rez. Mirosławem Różańskim ogłosili Żagań Miejscem Przyjaznym Weteranom. Jak podkreślił w trakcie dzisiejszej symbolicznej ceremonii gospodarz miasta, zobowiązuje nas do tego status Pancernej Stolicy Polski oraz wynikający z niego ogromny szacunek dla munduru. Generał Różański w imieniu Fundacji Stratpoints podziękował samorządowi za ten ukłon wobec środowiska weteranów. Prezes Fundacji wyraził zadowolenie, iż miasto, z którym związał wiele lat swojej służby, dołączyło do elitarnego grona tych, które w realny sposób wspierają żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju. Symbolicznym podziękowaniem za okazane weteranom wsparcie stało się wręczenie certyfikatu “Miejsca Przyjaznego Weteranom” oraz wyjątkowego coin’a. W Żaganiu weterani mogą od 1 maja skorzystać z 50% zniżki na basen, saunę i solarium na terenie kompleksu Arena, bezpłatnie z bieżni oraz bezpłatnie z przejazdów komunikacją miejską.

Generał Mirosław Różański wyjaśnił, iż jedną z podstawowych zmian, o wprowadzenie której postuluje Fundacja Stratpoints, jest przyznanie statusu weterana każdemu żołnierzowi, który brał udział w misjach poza granicami kraju, bez konieczności ubiegania się o ten status. Procedura składania wniosku powoduje bowiem, iż część z powracających nie ubiega się o należne im miano.

Fundacja Stratpoints założona została przez osoby decydujące w trakcie swojej służby o losach żołnierzy wysyłanych na misje. Jak podkreślił generał Różański obecnie czuje się on w obowiązku zadbać o tych, którzy z owych misji powrócili. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami troska ta nabiera realnego znaczenia. Zakres przywilejów dla weteranów zależy w głównej mierze od zaangażowania niezależnych podmiotów. Żagań jako miasto jest jednym z nielicznych, mogących poszczycić się takim mianem.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapewnił, iż Żagań zadba o weteranów. Stworzenie z miasta Miejsca Przyjaznego Weteranom stało się możliwe dzięki zaangażowaniu całego samorządu. Za wsparcie inicjatywy przedstawionej radnym, gospodarz miasta podziękował przewodniczącemu rady Adamowi Matwijowowi. Andrzej Katarzyniec przekazał równocześnie zarządcy obiektu trzy zestawy upominków dla pierwszych weteranów, którzy skorzystają z oferty kompleksu Arena.

Po zakończonym spotkaniu generał broni Mirosław Różański wspólnie z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem złożył kwiaty pod pomnikiem generała Tadeusza Buka, a następnie odwiedził Muzeum Obozów Jenieckich.

Foto – Jan Mazur