W czwartek 9 maja w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się debata społeczna o „Przemocy w rodzinie” z przedstawicielami Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu oraz mieszkańcami. Podczas debaty przedstawione zostały sylwetki żagańskich dzielnicowych, którzy również byli obecni na debacie. Ponadto omówiony został program „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacja „Moja Komenda” oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcom została wyjaśniona definicja przemocy domowej, jej formy, rodzaje i cykle. Zaznajomieni zostali z przesłankami do wdrożenia procedury Niebieskiej Karty, jaka jest rola Policji w tym zakresie. Przedstawione zostały także dane statystyczne dotyczące interwencji domowych związanych z przemocą oraz liczba osób dotkniętych przemocą domową i stosujących przemoc na terenie miasta w roku 2018 i w okresie od stycznia do maja 2019 r. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie instytucje poza Policją mogą założyć rodzinie Niebieską Kartę oraz gdzie na terenie Żagania pokrzywdzone osoby mogą szukać pomocy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, a zarazem Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Piotr Puchalski omówił zakres pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, jakie czynności są wykonywane od momentu wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, aż do jej zakończenia oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące tego zjawiska.

Celem debaty było podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie mieszkańców na zjawisko przemocy w rodzinie jako czynnika niszczącego relacje rodzinne.