W tym roku świętujemy 15 lat Polski w UE. Z tej okazji Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, w ramach którego wybrano lubuskich liderów w wykorzystywaniu środków unijnych. W kategorii „Lubuskie Gminy Europejskie” za najlepszą gminę miejską uznano Żagań! Nagrody przyznano również w kategorii “Lubuska Szkoła Europejska” oraz “Lubuski Przedsiębiorca Europejski”. Nagrody wręczono podczas jednego z Pikników Europejskich, który odbył się w Słubicach (18 maja gospodarzem pikniku będzie Żagań). Żagańską statuetkę w imieniu samorządu odebrał inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi pan Krzysztof Jurek.

PEŁNE WYNIKI KONKURSÓW

1. „Lubuska Szkoła Europejska”

Kategoria „Szkoła Podstawowa”

– III miejsce: Szkoła Podstawowa w Deszcznie

Szkoła uczestniczyła w 10 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 projekt pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy w obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”.

– II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

Szkoła uczestniczyła w 14 projektach. Jednym z nich był projekt pt. „Polsko-niemieckie spotkanie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”.

– I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach

Szkoła uczestniczyła w 16 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był projekt „Ja tak żyję – jak żyjesz ty?”. Zrealizowanym w ramach INTERREG IIIA Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia.

Kategoria „Szkoła Gimnazjalna”

– III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie dawniej Zespół Szkół nr 1

Szkoła uczestniczyła w 5 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ”Wespół zespół z matematyką bez granic”.

– II miejsce ex aequo zajęły dwie szkoły: Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu (szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi)

Każda z tych szkół uczestniczyła w 8 projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

– Szkoła w Dobiegniewie uczestniczyła m.in. w projekcie pn. „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijający zainteresowanie fizyką” zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

– Natomiast szkoła z Bogdańca w ramach Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowała m.in. projekt pt. „Sport – rywalizacja Fair play – Przyjaźń”.

– I miejsce: Zespół Edukacyjny Nr 6 /Gimnazjum Nr 14 w Zielonej Górze (Publiczne Gimnazjum w Przylepie)

Szkoła uczestniczyła w 12 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był projekt „Lubuska Szkoła Równych Szans” realizowany w ramach POKL.

Kategoria Szkoła Ponadpodstawowa/Ponadgimnazjalna

– III miejsce ex aequo zajęły dwie szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli

Każda z tych szkół uczestniczyła w 9 projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

– Szkoła w Zbąszynku uczestniczyła m.in. w projekcie pt. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek” realizowanym w ramach RPO – Lubuskie 2020.

– Natomiast w placówce w Nowej Soli dzięki środkom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) zrealizowany został projekt pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli”.

–   II miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze

Szkoła uczestniczyła w 13 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był projekt pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze” zrealizowany w ramach LRPO.

– I miejsce: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Szkoła uczestniczyła w 22 projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich był projekt pt. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.” realizowany w ramach POKL.

2. „Lubuska Gmina Europejska”

Jury brało pod uwagę wysokość otrzymanego wsparcia Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Nagrodami w konkursie są tytuły „Lubuskiej Gminy Europejskiej”, certyfikaty, statuetki oraz tzw. witacze/totemy informujące o zdobytym tytule.

Kategoria Gmina Wiejska:

– Gmina Świdnica

Gmina zrealizowała 51 projektów, na łączna kwotę dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszącą 5 787,25 zł.

Kategoria Gmina Miejsko-Wiejska:

– Gmina Lubniewice

Gmina zrealizowała 26 projektów, na łączna kwotę dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszącą 7 871,33 zł.

Kategoria Gmina Miejska (kierowana przez burmistrza):

– Miasto Żagań

Żagań zrealizował 61 projektów, na łączną kwotę dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszącą 3 882,54 zł.

Kategoria Gmina Miejska (kierowana przez prezydenta)

– Miasto Zielona Góra

Zielona Góra zrealizowała 66 projektów, na łączną kwotę dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszącą 5770,44 zł.

3. „Lubuski Przedsiębiorca Europejski”.

Tutaj o zwycięstwie decydowała ilość zrealizowanych projektów europejskich. Nagrodami w konkursie są tytuły „Lubuskie Przedsiębiorca Europejski”, statuetki oraz certyfikaty.

– Firmę L UG LIGHT FACTORY sp. z o.o., która jest jednym z wiodących europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych;

Firma obecnie realizuje w ramach RPO-Lubuskie 2020 m.in. projekt pt. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie”, którego wartość to blisko 5 mln zł.

– Kolejna nagroda jest dla przedsiębiorstwa, które powstało by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 2004 r. z inicjatywy 116 szefów firm. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa obecnie realizuje w ramach RPO-Lubuskie 2020 m.in. projekt pt. „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego”, Wartość projektu to ponad 17 mln zł.

Żródło: lubuskie.pl