Zachęcamy do lektury Raportu o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za rok 2018 , który opublikowany został na stronie biuletynu jednostki. Raport stanie się przedmiotem debaty, która odbędzie się na najbliższej sesji. Dyskusja poprzedzi głosowanie radnych nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Również mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w dyskusji (po spełnieniu wymogów określonych w przepisach, a więc po dostarczeniu pisemnego zgłoszenia do debaty popartego 50-cioma podpisami na ręce przewodniczącego rady do dnia poprzedzającego sesję), mogą wypowiedzieć się na temat opublikowanego dokumentu.

Przygotowany dla Państwa raport stanowi podsumowanie zeszłorocznej działalności gminy i jej organów, sprawozdanie z wykonanych zadań, zrealizowanych projektów oraz strategii.

Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za rok 2018