Informujemy, że IX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu. W trakcie tego posiedzenia radni rozpatrzą m.in. Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za rok 2018 oraz podejmą głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Żagań. Szczegółowy plan pracy rady oraz wykaz projektów uchwał znajduje się poniżej.