27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z Teresą Łapczyńską, skarbnik miasta, podpisał umowę na dofinansowanie projektu kompleksowej termomodernizacji trzech budynków żagańskich przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przypominamy, że żagański projekt uzyskał w ocenie konkursowej największą liczbą punktów i jako jeden z sześciu otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna.

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 4.135.590,07 złotych, a wnioskowany poziom dofinansowania projektu z Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) 3.056.330,26 złotych.

Projekt pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków z zastosowaniem elementów umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, poprawa komfortu cieplnego użytkowników oraz redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery. W ramach zadania nastąpi:

  • termomodernizacja przegród budynków – docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien i drzwi,
  • wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła,
  • wymiana grzejników oraz montaż automatycznego sterowania c.o. z wykorzystaniem TIK,
  • modernizacja instalacji c.w.u. na nowe przewody w otulinie,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz montaż automatycznego sterowania oświetlenia na korytarzach oraz w toaletach,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z klimatyzacją zasilaną z pompy ciepła,
  • oraz dodatkowo w MP 2 i 3 zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz, www.lubuskie.pl