Zapraszamy wszystkie osoby, które mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, do udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 7. edycji programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej”.

Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Pełna nazwa programu: „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program składa się z 2 części:

  1. Konkursowej – mającej na celu wybór w drodze konkursu maks. 50 najlepszych autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
  2. Realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat, oraz akcji edukacyjnej dla rodziców młodzieży w wieku 11-15 lat.

Więcej informacji na stronie