Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 rozpoczęło starania o przywrócenie połączenia kolejowego z Żagania do Warszawy. Przygotowano petycję w formie karty pocztowej adresowaną do dyrekcji PKP Intercity S.A oraz do Ministra Infrastruktury. Petycję podpisać można będzie od jutra w Urzędzie Miasta Żagań (punkt podawczy), w Pałacu Książęcym oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Pozostawione przez Państwa podpisane petycje przesłane zostaną następnie do powyższych instytucji.

Jak podkreślają autorzy petycji, od 19 lat brakuje miastu połączenia ze stolicą. 29 maja 2000 roku o godzinie 20.54 odjechał ostatni pociąg relacji Żagań – Warszawa Wschodnia. Nadszedł czas, aby walczyć o jego przywrócenie. Stowarzyszenie OK1 przekonało do tej inicjatywy również posła Jerzego Maternę, który 27 czerwca 2019 roku wystąpił o reaktywację połączenia Żagań-Warszawa do Prezesa PKP Intercity S.A, pana Marka Chraniuka. Czas teraz na nasz głos – głos mieszkańców.

Podmioty chętne wesprzeć akcję zapraszamy do urzędu po karty pocztowe. Zachęcamy do podpisywania petycji i wspólną walkę o przywrócenia połączenia kolejowego z Warszawą.