Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu podjął kroki w celu pozyskania z mieszkaniowego zasobu gminy budynku przy ul. Rybackiej 39, w którym planuje utworzyć mieszkania wspomagane. Są to lokale przeznaczone na potrzeby osób objętych wsparciem społecznym, w szczególności osób w podeszłym wieku czy też z niepełnosprawnością. Budynek już został wysiedlony przez dotychczasowych lokatorów. Obiekt zostanie następnie wyremontowany i dostosowany do potrzeb OPS.

Mieszkania wspomagane stanowić będą alternatywę dla kosztownych wieloosobowych placówek stacjonarnych, a ich zadaniem będzie utrzymanie częściowo zależnych mieszkańców Żagania w środowisku i ewentualne doprowadzenie do samodzielności życiowej przy częściowym wsparciu (np. w formie usług opiekuńczych).

Propozycja Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana będzie głównie do osób zagrożonych bezdomnością, schorowanych, starszych i samotnych, niepotrafiących samodzielnie gospodarować, wspieranych finansowo zasiłkami. Tego rodzaju mieszkania to jednocześnie szansa dla osób mogących mieszkać poza tradycyjną placówką, lecz niesamodzielnych na tyle, aby żyć na własny rachunek.

Pomysł utworzenia mieszkań wspomaganych narodził się w związku z częstymi
i bardzo trudnymi sytuacjami, gdy należało zapewnić schronienie osobom samotnym i bezdomnym opuszczającym szpital, a których stan zdrowia nie pozwala na umieszczenie w schronisku przy jednoznacznym braku wskazań do przebywania w szpitalu. Umieszczenie osoby zależnej w domu pomocy społecznej, w każdym przypadku, powinno być ostatecznością. To rozwiązanie jest niekorzystne zarówno dla osoby wymagającej wsparcia (naturalna reakcją osoby wymagającej wsparcia jest chęć pozostania w środowisku, które zna), jak i dla gminy, z uwagi na bardzo wysokie koszty.