11 lipca 2019 roku wojewoda lubuski Władysław Dajczak odwiedził Żagań, aby w ramach spotkań z mieszkańcami województwa przedstawiać założenia rządowego programu Rodzina 500+. Wojewoda spotkał się z przedstawicielami żagańskiego samorządu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał na ręce Władysława Dajczaka prośbę o rozważenie możliwości podwyższenia stawki roboczogodziny na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która w 2019 roku wynosi 25,84 zł, bądź też rozważenie zwiększenia mediany czasu na niektóre czynności administracyjne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz USC, a także rozszerzenia katalogu wykonywanych czynności.

Jak poinformował w trakcie spotkania z mediami burmistrz Andrzej Katarzyniec Wydział Świadczeń Społecznych żagańskiego magistratu przyjął 1613 wniosków w ramach nowelizacji programu Rodzina 500+. 410 z nich już rozpatrzono. Pierwsze wypłaty  rozpoczną się 23 lipca i dotyczyć będą tych wniosków, które zostały przez wydział rozpatrzone. Informacje na temat przyznania świadczenia wysyłane są w formie elektronicznej do wnioskodawcy. W razie braku adresu mailowego we wniosku złożonym w formie elektronicznej należy zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Świadczeń Społecznych. Przypominamy, że wnioski w formie papierowej składać będzie można dopiero od 1 sierpnia 2019 roku.