Miło nam zaprezentować materiał dotyczący Poaugustiańskiego zespołu klasztornego. Film zrealizowany został w ramach cyklu “Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zachęcamy do obejrzenia produkcji poświęconej naszemu niezwykłemu zabytkowi. Zapraszamy do odwiedzenia Poaugustiańskiego zespołu klasztornego.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu. W województwie lubuskim znajdują się tylko dwa tej rangi obiekty. Jeden z nich w Żaganiu.