Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją o przywrócenie połączenia kolejowego pomiędzy Żaganiem a Warszawą. Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 podjęło starania o wprowadzenie zlikwidowanego w 2000 roku połączenia ze stolicą ponownie do nowego rozkładu PKP. My również nie przestajemy wpierać tych działań. Rozmawiamy zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym, nieustannie zachęcając Państwa do podpisywania petycji. Kartki pocztowe z jej treścią znajdują się w urzędzie miasta, na parterze budynku przy placu Słowiańskim 17. Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z zastępcą Sebastianem Kuleszą podpisali karty, wspierając inicjatywę przywrócenia połączenia kolejowego z Warszawą.