Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oczyszczalni Ścieków. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej spółki www.zwik.zagan.pl

Oferty składać należy do 10 września 2019 roku do godziny 15.00 w siedzibie spółki.