20  sierpnia 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  Cyprian Maszlong podpisali z firmą TANDEM Sp. z o.o., reprezentowaną przez Członków Zarządu Henryka Junga i Piotra Ciechanowicza, umowę na realizację inwestycji pod nazwą “Przebudowa ulicy Sosnowej w Żaganiu- etap I”. Ponieważ inwestycja obejmuje nie tylko roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni ulicy Sosnowej, lecz również obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, Gmina Żagań o statusie miejskim zawarła w czerwcu porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Kompleksowy projekt przebudowy ulicy Sosnowej zostanie współfinansowany przez ŻWiK.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Koszt I etapu przebudowy ulicy Sosnowej został określony na kwotę  1 510 600, 63 złotych brutto, z czego po stronie Gminy Żagań o statusie miejskim zobowiązania wyniosą 1 167 008,32 złotych, po stronie ŻWiK – 343 592,31 złotych.

W ramach I etapu przebudowy ulicy Sosnowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

– wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni,

– budowa, przebudowa nawierzchni chodników,

– przebudowa i remont miejsc postojowych z płyt ażurowych,

– budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej w kolorze

niebieskim,

– wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża,

– budowa nowej kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącej,

– rozbiórka istniejącego oświetlenia i budowa nowego,

– wymiana istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,

– rekultywacja istniejących terenów zielonych,

– przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Sosnowej.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować inwestycję do 29 listopada 2019 roku. Prace rozpoczną się w poniedziałek. O utrudnieniach w ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco.