28 sierpnia 2019 roku na zaproszenie Iwony Brzozowskiej, Starosty Nwosolskiego, doszło do spotkania z władzami powiatu żagańskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej na terenie zamkniętej linii kolejowej 371 od Stypułowa do Żagania. Na zaproszenie Pani Starosty do Nowej Soli udali się starosta Henryk Janowicz oraz burmistrz Andrzej Katarzyniec. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski i Pani Beata Kulczycka, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji w UM Nowa Sól będącą jednocześnie Radną Wojewódzką.

Pierwszy etap planowanej inwestycji obejmie budowę ścieżki rowerowej od granic województwa przez powiat nowosolski. Drugi etap zakłada budowę ścieżki rowerowej na terenie powiatu żagańskiego aż do powiatu żarskiego. Udział w tym projekcie zadeklarowali obaj żagańscy włodarze. Wczorajsze rozmowy miały na celu stworzeniu koncepcji, która stanie się podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Projekt zostanie niebawem zaprezentowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Rozmowy na temat wspólnych projektów kontynuowano w Żaganiu. Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz spotkał się z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem, aby omówić inne możliwości wzajemnej współpracy obu samorządów.